Leden Industriekring Schoonebeek

Antea Group

Postbus 55
7760 AB
Schoonebeek
Contactpersoon: M. Mulder
Telefoon: 0524 531190

Anteagroup bestaat uit de volgende businesslijnen:

  • Veiligheid
  • Ruimte
  • Infrastructuur
  • Beheer & Data
  • Milieu
  • Realisatie

Wegen, watergangen, spoorrails en ondergrondse verbindingen; ze vormen de aders van ons land en zijn essentieel voor leefbaarheid, bereikbaarheid en economische groei. Anteagroup zet haar kennis in om dit kostbare netwerk in stand te houden en te verbeteren met oog voor mens en omgeving.   
 

Een veelomvattende opgave. Wet- en regelgeving, milieuaspecten, ruimtelijke ordening, maar ook communicatie met de omgeving; infrastructuur is veel meer dan het verbinden van twee punten door asfalt, rails of kabels.

Inhoud én proces
U komt Anteagroup tegen bij eenvoudige en complexe infrastructurele projecten. Anteagroup ontwerpt, begeleidt en realiseert. Of het nu gaat om geïntegreerde contractvormen, de toepassing van Systems Engineering of het stroomlijnen van complexe processen; als multidisciplinair bureau hebben we alle kennis in huis om met oplossingen te komen die effectief én duurzaam zijn.

Gelokaliseerd in: Alle leden