Ontwerp bestemmingsplan Vierslagen

Ontwerpbestemmingsplan Schoonebeek, Bedrijventerrein De Vierslagen
 
Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Schoonebeek, Bedrijventerrein De Vierslagen”, als vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2010006-B501”, vanaf 22 oktober 2014 gedurende 6 weken  voor een ieder  ter inzage ligt.


U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuis­plein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of  het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele bestemmingsplanregeling voor het gehele bedrijventerrein De Vierslagen in Schoonebeek. Hiermee worden verschillende verouderde bestemmingsplannen vervangen door een nieuw bestemmingsplan met meer eenduidige planregels en een duidelijke verbeelding. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld.
 
Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingedien via www.emmen.nl/zienswijze.
 
Emmen, 15 oktober 2014
burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris                 A.J. Mewe
de burgemeester            C. Bijl

Informatie

 

Telefoon:
Voorzitter de heer J. Dorgelo
(0524) 53 64 64
Secretaris de heer M. Mulder
(0524) 53 11 90


Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Per Post:

Postbus 55
7760 AB Schoonebeek

Keurmerk VO